grander,granderova voda, granderova technológia - Úprava vody

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 

Voda zostáva vodou, ale mení sa jej štruktúra.


     Počas kolobehu vody v prírode dochádza vplyvom  mohutného rozvoja priemyslu k narušovaniu energetických a biochemických vlastnosti vody.
        
Kvalita vody sa v priebehu času stále zhoršuje. Voda obsahuje dusičnany, ťažké kovy, chlór, fluor, ropné látky, baktérie, riasy, zvyšky liekov a čistiacich prostriedkov. Mnoho z týchto škodlivín nevedia odstrániť ani čističky odpadovej vody.
     
Neustále sa zhoršujúca kvalita vody má vplyv na zdravie ľudí. Tento problém  sa  prejavuje aj na fungovaní biotopov a tiež na využití vody v priemysle.
         Vstrebávanim informácii voda získava nové vlastnosti. Jej chemické zloženie sa nemení, mení sa jej štruktúra. Štruktúra vody je teda omnoho dôležitejšia ako jej chemické zloženie.
             
Revitalizácia vody t.j. kontakt s „ Granderovou informačnou vodou “ spočíva v jej regenerácii, vode sa vracia prapôvodná sila a štruktúra. Tiež sa posilňuje jej  samočistiaca schopnosť .
        
 Týmto výnimočným spôsobom upravená voda opäť získava vlastnosti, ktoré mala od nepamäti, a ktoré dnes má stále menej a menej vôd. Upravenej vode je vrátená jej veľká schopnosť obnovovania sa, ktorá ju robí rezistentnou proti vonkajším negatívnym vplyvom.


         „ My nevieme, ako Johann Grander vodu spracováva. Jedno však môžeme s určitosťou povedať :

        V priebehu viac ako šestnásťročného výskumu na mikroorganizmoch, zvieratách a ľuďoch  sme nemohli konštatovať jeden jediný negatívny účinok. “     

Prof.   Dr.   Jurij   Rachmanin,  viceprezident Ruskej
akadémie  vied,  riaditeľ  Inštitútu  pre humanoekológiu
a liečbu životného prostredia v Moskve a člen expertnej
skupiny pri Svetovej zdravotníckej organizácii


 

Granderová úprava vody.
Bližšie informácie.
 Domácnosť
 Pekáreň a cukrárska výroba
 Plaváreň a bazény
 Kúrenie a klimatizácia
 Reštaurácia
 Výroba potravín
 Zdravotníctvo
 Poľnohospodárstvo
 Priemysel
 Rybník a biotop

Odpoveď  Vám bude odoslaná na Váš
e-mail.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky